Balogh Nóra

Nóra az MTA-DE Lendület Funkcionális és Restaurációs Ökológiai Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa. PhD fokozatának megszerzése jelenleg folyamatban van, doktori disszertációjának témája a szarvasmarhák szelektív legelésének gyepvegetációra gyakorolt hatásainak vizsgálata. A már említett jelenlegi kutatási területe mellett a PADAPT adatbázis (Pannonian Database of Plant Traits) előkészítő folyamataiban is szervesen részt vesz.

 

 

 

Önéletrajz (pdf)

Kutatási témák

  1. Szarvasmarhák legelőhasználatának és legeléspreferenciájának vizsgálata
  2. A pannon flóra jelleg-adatbázisának (PADAPT – Pannonian Database of Plant Traits) elkészítése
  3. Legelés hatására megnyilvánuló sűrűségfüggő facilitáció vizsgálata

Linkek

Közlemények
(A publikációk letöltése saját használatra vagy oktatási célra engedélyezett)

Kelemen, A., Tölgyesi, Cs., Valkó, O., Deák, B., Fekete, R., Török, P., Balogh, N. & Tóthmérész, B. 2019. Density-dependence of plant-plant interactions triggered by grazing. Frontiers in Plant Science. 10:876. DOI : 10.3389/fpls.2019.00876 [pdf]

Balogh, N., Tóthmérész, B., Valkó, O., Deák, B., Miglécz, T., Tóth, K., Molnár, Zs., Vadász, Cs., Tóth, E., Kiss, R., Sonkoly, J., Török, P., Antal, K., Tüdősné, B. J. és Kelemen A. 2018. Szarvasmarhák legelőhasználata és legeléspreferenciája. Természetvédelmi Közlemények 24: 15–22, DOI: 10.20332/tvk-jnatconserv.2018.24.15 [pdf]

Vojtkó, A., Balogh, N., Deák B., Kelemen, A., Kis, Sz., Kiss R., Lovas-Kiss, Á., Löki, V., Molnár, V. A., Sonkoly, J., Takács, .,Tóth, E., Tóth, K., Tóthmérész, B., Török, P., Valkó, O., Vojtkó, A., Lukács, B.A. 2020. Leaf trait records of vascular plant species in the Pannonian flora with special focus on endemics and rarities. Folia Geobotanica, 55: 73–79, DOI: 10.1007/s12224-020-09363-7 [pdf]

Sonkoly, J., Valkó, O., Balogh, N., Godó, L., Kelemen, A., Kiss, R., Miglécz, T., Tóth, E., Tóth, K., Tóthmérész, B., Török, P. 2020.  Germination response of invasive plants to soil burial depth and litter accumulation is species specific. Journal of Vegetation Science, 31: 1079-1087, DOI: 10.1111/jvs.12891 [pdf]

Balogh, N. 2017. A növényfajok együttélését és fajgazdagságát befolyásoló biotikus tényezők száraz szikes gyepekben. Gyepgazdálkodási közlemények 15:5-12. [pdf]