Erdős László

László az Ökológiai Kutatóközpont és az MTA-DE Lendület Funkcionális és Restaurációs Ökológiai Kutatócsoport tudományos munkatársa. PhD-fokozatát a Pécsi Tudományegyetemen szerezte vegetációtudományból. Fő kutatási területe természetes és természetközeli ökoszisztémák térbeli heterogenitásának természetvédelmi következményei. Emellett ökológiai szegélyek és grádiensek kutatásával is foglalkozik, különös tekintettel a sokváltozós elemzések, elsősorban az osztott mozgóablakos elemzés felhasználhatóságára a határok kimutatásában. Emellett a Villányi-hegység és a Kiskunság flórájának és vegetációjának vizsgálatával is foglalkozik. Eddig több mint nyolcvan tudományos közleménye és három ismeretterjesztő könyve jelent meg. Szabadidejében szívesen olvas környezeti etikáról és a zöld mozgalom történetéről.

Önéletrajz (pdf)

Kutatási témacímek

  1. Természetes és természetközeli erdő-gyep mozaikok térbeli heterogenitásának természetvédelmi jelentősége
  2. Ökológiai határok és szegélyek, vegetációs grádiensek
  3. Élőhelyek degradáltsági állapotának becslése faji alapú relatív természetességi indikátorok használatával

Linkek

Válogatott közlemények

  1. Erdős, L., Kröel-Dulay, G., Bátori, Z., Kovács, B., Németh, C., Kiss, P.J. & Tölgyesi, C. 2018. Habitat heterogeneity as a key to high conservation value in forest-grassland mosaics. Biological Conservation 226: 72-80.
  2. Erdős, L., Ambarlı, D., Anenkhonov, O.A., Bátori, Z., Cserhalmi, D., Kiss, M., Kröel-Dulay, G., Liu, H., Magnes, M., Molnár, Z., Naqinezhad, A., Semenishchenkov, Y.A., Tölgyesi, C. & Török, P. 2018. The edge of two worlds: A new review and synthesis on Eurasian forest-steppes. Applied Vegetation Science 21: 345-362.
  3. Erdős, L., Tölgyesi, C., Horzse, M., Tolnay, D., Hurton, Á., Schulcz, N., Körmöczi, L., Lengyel, A. & Bátori, Z. 2014. Habitat complexity of the Pannonian forest-steppe zone and its nature conservation implications. Ecological Complexity 17: 107-118.
  4. Tölgyesi, C., Bátori, Z. & Erdős, L. 2014. Using statistical tests on relative ecological indicator values to compare vegetation units – Different approaches and weighting methods. Ecological Indicators 36: 441-446.
  5. Erdős, L., Tölgyesi, C., Cseh, V., Tolnay, D., Cserhalmi, D., Körmöczi, L., Gellényi, K. & Bátori, Z. 2015. Community Ecology  16: 95-105.